1. Kupujeme nemovitost na vlastní pěst.

Tedy varianta bez RK.Takže poté co jsme si vybrali byt nebo dům a jeho současný vlastník nám předložil svůj nabývací titul k němu ( původní kupní smlouvu, usnesení o dědickém řízení, atd) a výpis z Katastru nemovitostí, tzv. LV, měli bychom učinit následující kroky:
1. a) Zkontrolovat si datum LV, pokud je starší než 1 měsíc, rozhodně je vhodné vypravit se na Kat.úřad a požádat zde o vydání nového LV (poplatek 100,-Kč). Jedná-li se o nemovitost-dům, připojený na vodovodní řad, doporučuji obrátit se s dotazem ještě i na příslušnou firmu dodávající vodu, má totiž vlastní registr vlastníků.
b) na LV si překontrolujeme nejen osobu vlastníka, ale rovněž i zápisy v závěru LV, tedy zápisy pod označením CLV a DLV, kam se zapisují různé právní závady, jako například věcná břemena, vlastnická omezení a podobně.
2. S takto získanými doklady rozhodně navštivte právníka. Nejlépe advokáta, který pro Vás vypracuje kupní smlouvu,případně smlouvu o smlouvě budoucí. Podpisy na smlouvě podepsané v advokátní kanceláři před advokátem, který je ve smlouvě připsaný jako sepisovatel smlouvy, není nutno ověřovat, advokát zapsaný u ČAK může pravost podpisů osvědčovat svým podpisem a dále pak může přebírat kupní cenu, nebo její část do depozita a podle pokynů ve smlouvě uvedených pak tato depozita vyplácet.
3. Advokát Vám poradí –nebo měl by, zvolit optimální postup, tedy buď uzavření
a) běžné kupní smlouvy,
nebo za b) váznou-li na kupované nemovitosti dočasně nějaké právní závady, sepsání smlouvy o smlouvě budoucí s vloženou běžnou kupní smlouvou. V takové smlouvě o smlouvě budoucí je možno aplikovat různé sankce pro případ, že by prodávající při prodeji vytvářel nějaké nežádoucí obstrukce.
4. Advokát Vám dále rovněž sepíše Návrh na vklad vlastnického práva do KN a hlavně, za obsah a správnost sepsané kupní smlouvy i Návrhu na vklad ručí a případné opravy požadované KÚ musí následně vyřešit.
5. Ve Vaší smlouvě bude rovněž přesně určeno jakou formou a kdy se bude hradit kupní cena a na toto ustanovení se pak naváže ustanovení o zrušení smlouvy v případě, že kupní cena nebude uhrazena tak, jak je smlouvou určeno. Jste-li kupujícími, trvejte raději na lhůtě delší, zejména pokud do hry vstupuje s poskytovanou hypotékou i některá banka.
6. Pokud jde o cenu za sepis takové smlouvy v advokátní kanceláři, tato se může odvíjet buď podle Adv. Tarifu ( vyhláška o cenách, číslo dodám, z hlavy si nepamatuju) od ceny převáděné nemovitosti, nebo se můžete s advokátem dohodnout na ceně smluvní (např. mám na to 5-10 tisíc a víc ani ránu).
7. Až podáním Návrhu na vklad KÚ ,tedy jeho dnem, vznikají právní účinky samotné kupní smlouvy. V praxi to např. znamená, že uzavřete-li smlouvu s prodávajícím dne 10.3. na KÚ ji Návrhem podáte 15.3. a prodávající 16.3., nebo i 15.3. po podání Návrhu zemře, Katastrální úřad Vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího zapíše, pokud by však prodávající zemřel (nebo byla omezena jeho způsobilost k právním úkonům) mezi 10.3. a 14.3. a Návrh na vklad by byl přesto KÚ podán, zapsán nebude( resp. takový zápis je úspěšně napadnutelný).
8. Poplatky za Návrh na vklad – 500,- Kč platí kupující
Daň z převodu nemovitostí 3% z kupní ceny, platí ze zákona prodávající ( pokud by pak nemovitost prodával dřív než za 5 let po jejím nabytí ( krom výjimek ze zákona) platí i daň z příjmu. Daň si vypočítává prodávající sám a tato musí odpovídat 3% z ceny kupní nebo z ceny podle znaleckého posudku ( vždy z ceny,která je vyšší).
9. Kupujete-li nemovitost na hypotéku, musí se jednat o nemovitost v osobním vlastnictví, v případě, že se jedná o věc družstevní, bude banka požadovat zástavu formou nemovitosti jiné.
Kupujete-li nemovitost sami, rozhodně nešmoulete kupní smlouvu sami a ani se nespokojte se smlouvou sešmoulenou prodávajícím, aniž byste si ji nechali překontrolovat právníkem. Všechno může být pořádku, nikdo nemusí mít špatný úmysl, ale Katastrální úřady jsou úřad velmi konzervativní a u smlouvy nemající přesné náležitosti může zamítnout vklad zapsat, případně může vyrábět přinejmenším nejrůznější obstrukce.
Máte-li poddotazy, sem s nima!

Příspěvek byl publikován v rubrice Rady a porady:-) a jeho autorem je Modona. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *