Polsko spor u ESLP ve Štrasburku o regulacích nájmů p r o h r á l o!!

Stanovisko OSMD
K ROZHODNUTÍ VELKÉHO SENÁTU
EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA
VE VĚCI HUTTEN-CZAPSKÁ X POLSKO
ZE DNE 19. ČERVNA 2006OSMD a jeho zhruba 3000 členů, kteří podali k Evropskému soudu pro lidská práva stížnost takřka totožného obsahu jako ve výše uvedeném případě

1) i n f o r m u j e o přijatém rozhodnutí Velkého senátu ESLP ve věci Hutten – Czapska x Polská republika, ve kterém

a) bylo potvrzeno, že stavem regulace nájemného v Polsku jsou soustavně porušována práva majitelů domů v rozsahu, který překračuje zájmy společnosti na regulaci nájemného. Bylo konstatováno, že tento případ paní Hutten – Czapské je pouze jedním z případů cca 100.000 majitelů domů v Polsku.

b) Soud konstatoval porušení čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 Úmluvy zaručující právo vlastnit majetek.

c) bylo potvrzeno, že se jedná o systémové porušování Úmluvy, dané nefunkčností legislativního systému v Polské republice.

d) bylo Polské republice uloženo, aby sjednala nápravu a zabezpečila vyvážení práv a povinností majitelů nemovitostí a veřejným zájmem.

e) Paní Hutten – Czapské bylo přiznáno právo na morální zadostiučinění ve výši 30.000 EURO a 22.500 EURO na náklady řízení včetně právního zastupování.

f) Bylo odmítnuto vydání rozhodnutí o náhradě ušlého zisku

Tato rozhodnutí byla přijata v senátu v poměru 16:1, respektive 15:2

2) vydává následující s t a n o v i s k o:

a) OSMD v í t á rozhodnutí ESLP i přes to, že nebylo rozhodnuto o náhradě škody Polskou republikou.

b) U p o z o r ň u j e, že v České republice je situace s regulací nájemného ještě podstatně horší než je v Polské republice a na základě této skutečnosti

c) P r e d i k u j e, že výsledek obdobného sporu proti České republice těžko může být jiný než výsledek ve věci Hutten – Czapská proti Polsku, tedy, že bude zkonstatováno systémové porušování Úmluvy o lidských právech Českou republikou.

d) V y z ý v á odstupující vládu ČR, která dlouhodobým obcházením daného problému poškodila dobré jméno ČR a poškodila svou nečinností nejen jednotlivé majitele nemovitostí, nebydlící a deregulované nájemníky – zejména pak mladou generaci a rodiny s dětmi, jakož i celkově ekonomiku České republiky, aby za tuto svoji (ne)činnost přijala politickou zodpovědnost, v nejkratší možné době odstoupila a umožnila nápravu současného protiprávního stavu panujícího v České republice nové politické reprezentaci.

3) V y z ý v á další majitele domů, aby se pro dosažení ústavního pořádku v České republice a nastolení práva a spravedlnosti v naší zemi připojili k již podané stížnosti členů OSMD.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žhavé téma a jeho autorem je Modona. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *