Jste nespokojeni s rozhodnutími českých soudů?

Zdají se Vám mnohdy podjaté, zejména pokud jde o rozhodování ve sporech proti státu?

 Zdálo se Vám dobré, že budete mít možnost  , po "kolečku" českými soudy, obracet se i na Mezinárodní soud dvůr v Lisabonu?   Nebo jste si říkali, že je to stejně příliš daleko, že by to stálo moc peněz, že byste krom právního zástupce potřebovali i tlumočníka? Že stejně není jisté, jak by to dopadlo? A, že i kdyby to dopadlo, stejně by nebylo jisté, zda se dožijete od českých úřadů vyplacení náhrady?

Tak, tak, dilema, mít možnost přináší vždycky různá dilemata, takže nejlepší vlastně je, žádné možnosti nemít!

Pokud jste tedy před shora popsaným "dilema" stáli, nebo jste si mysleli, že by se Vám to mohlo přihodit, buďte vklidu, zdá se, že Václav Klaus Vám v tomto konkrétním případě zajistí to nejlepší, tuto možnost

"Zdá se, že pokud Klaus za pomoci Švédska vyjedná pro Česko stejnou obecnou výjimku z Listiny práv a svobod jako Polsko a Anglie, Štrasburk, potažmo Lisabon nám už nebude nic platný!

Protokol o uplatňování Listiny základních práv a svobod Evropské unie v Polsku a ve Spojeném království
Článek 1
1. Listina nerozšiřuje možnost Soudního dvora Evropské unie ani jakéhokoliv soudu Polska či Spojeného království, ČR shledat, že právní a správní předpisy, zvyklosti nebo postupy Polska či Spojeného království, ČR, nejsou v souladu se základními právy, svobodami nebo zásadami, které Listina potvrzuje.
2. Zejména, a aby se předešlo jakékoliv pochybnosti, nic v hlavě IV Listiny nezakládá soudně vymahatelná práva platná v Polsku či ve Spojeném království,ČR pokud tato práva nejsou stanovena ve vnitrostátním právu Polska či Spojeného království, ČR
Článek 2
Tam, kde ustanovení Listiny odkazuje na vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti, vztahuje se toto ustanovení na Polsko či Spojené království,ČR pouze v tom rozsahu, v jakém jsou práva nebo zásady v dotyčném ustanovení obsažené uznávány v právních předpisech nebo zvyklostech Polska či Spojeného království,ČR."

Ale nezoufejte, stále zde zůstává možnost, obracet se na Evropský soud pro lidská práva  ve Štrasburku, který podléhá Radě Evropy, jejímiž členy jsou všechny státy EU, a takto  budou nadále podléhat Evropskému soudu pro lidská práva a budou zavázány k dodržování Úmluvy o lidských právech a svobodách.

Takže, k čemu je vlastně ta komedie s dodatkem, jejímiž svědky jsme se v posledním týdnu stali??

Příspěvek byl publikován v rubrice Žhavé téma a jeho autorem je Modona. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *