Dělají si legraci, nebo to myslí vážně?

Mám pocit, že na poštovní schránku je nezbytné nalepit nejen upozorněni ” Letáky NE!”, ale i upozornění ” Neházejte sem raději vůbec nic!”, i když, čemu by se pak člověk “zasmál”!

Dnes jsem obdržela dva dost důležité dopisy a nad obsahem obou mi ztuhla čelist.

V prvním dopise mi sděluje pojišťovna Kooperativa a.s., že k mnou podané žádosti ukončila pojistnou smlouvu k domu xxxxx a to ke dni 28.9.2011.

No, pravdou je, že takovou žádost jsem sepsala a dne 28.9. byla podle pokynu pojišťovny podána v nejbližší pobočce pojišťovny, tedy zde u Labe. Pojistné bylo placeno pololetně a bylo zaplaceno do 30.9.2011, včetně, a tudíž jsem do “výpovědi pojistné smlouvy” uvedla, že vypovídám pojištění od 1.10.2011 a od tohoto dne jsem také měla uzavřenu pojistku novou s ČP a.s.

V podstatě se nic nestalo, a naštěstí se ve dnech 29. a 30. 9. NIC nestalo, protože jak koukám na to ukončení pojistky, dům, který Kooperativa ohodnotila tabulkově na 22 milionů a Česká pojišťovna tabulkově dokonce na 33 milionů, zůstal 2 dny nepojištěný.

Ještě o něco zábavnější je Vyrozumění, které jsem obdržela od Policie ČR ve věci podání trestního oznámení proti paní K. Vyhulené pro neoprávněný odběr elektrické energie.

Policie mi v něm, pod nadpisem ” Vyrozumění oznamovatelky o uložení spisu” sděluje, že spis odkládá, neboť PRE žádnou škodu neutrpělo, Policie ČR  paní Vyhulenou marně obesílá a marně po ní pátrá, a orgán tudíž dospěl k závěru, že

” Trestní právo u věcí, které mají naprosto zřetelný soukromoprávní základ a nejsou-li vedle toho nezpochybnitelně splněny všechny předpoklady vzniku trestní odpovědnosti,  v zásadě nemůže sloužit jako prostředek nahrazující ochranu práv a právních zájmů jednotlivce v oblasti soukromoprávních vztahů. Proto tuto ochranu nemohou přebírat a nahrazovat orgány policie, respektive orgány činné v trestním řízení, jejichž úkolem je ochrana převážně celospolečenských hodnot. Stručně řečeno, orgánům policie nepřísluší nahrazovat pasivitu a neúspěch účastníka domáhající se ochrany v oblasti soukromého práva.

Ze soustředěných listinných důkazů není dostatečně prokázáno, že v daném oznámení skutečně došlo k trestnému činu, věc má ryze civilně právní charakter. Proto se jedná pouze o spor mezi paní MK a K.V. Věc je možno řešit mimosoudně v rámci dobrých mravů, na což právní řád ČR a EU pamatuje, případně občanskoprávním sporem u místě příslušného soudu. Z výše uvedených důvodů byl spisový materiál uložen na zdejší součásti.”

Pokud shora uvedenému textu dobře rozumím, praxe je taková, že pokud vás někdo o něco okrade, nejedná se o trestný čin, ale o  soukromoprávní vztah, pokud tedy nebude okraden stát, případně organizace se státní účastí, jako je například PRE, ČEZ, nebo tak podobně. Někdo vám štípl peněženku, telefon, kolo, možná auto, neobtěžujte tedy s takovýma ptákovinama policii, ale rovnou si podejte žalobu na náhradu škody!

Co na tom, že soukromá osoba M.K. podávala trestní oznámení jako statutární orgán právnické osoby a doložila neoprávněný odběr všemi možnými i nemožnými důkazy ( fotkami ” odběrného zařízení” zevnitř bytu)

/files/hzevnitr.jpg

včetně odborného posudku revizního technika PRE, za který zaplatila několik tisíc Kč!

Hlavně, že jsme nevyhořeli.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Modona online a jeho autorem je Modona. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *